Tây Sơn phụng thần ký đến Mỹ

Sau một chuyến hành trình dài nửa vòng Địa Cầu, Tây Sơn phụng thần ký đã đáp xuống Hoa Kỳ. Và có một chuyến dạo chơi thú vị ở Lady Bird Lake, Austin, Texas cùng bạn Trong Le. Mừng vì một tác phẩm văn sử Việt đã lan tỏa đến nơi xa như vậy:

Góp chút trà bánh để tác giả thức khuya cày chữ:
Phong ma tuyết nguyệt