Huyết độc [18+]

Huyết Độc là một câu chuyện huyền sử – linh dị, lấy bối cảnh những tranh đoạt đẫm máu cuối thời nhà Trần. Huyết Độc mô tả đặc sắc những ái, ố, dục, tham, sân, si, nghi, mạn… của con người. Nơi anh hùng và ác quỷ cách nhau chẳng tày gang. Đó là thế giới giao thoa giữa 3 cõi thần – người – quỷ…

XUẤT BẢN

Tây Sơn ký

Thế kỷ 18, thiên hạ thiên loạn, Đại Việt biến thành một bãi chiến trường, các lãnh chúa phong kiến không ngừng xâu xé nhau,

Xem thêm »

Lê Phụ Trần

Nhà Trần nổi lên với một loạt nhân vật kiệt xuất nội tộc họ Trần như Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải,

Xem thêm »