Huyết độc [16+]

Từ đội quân Thánh Dực dũng nghĩa lừng lẫy, truyện hư cấu viết ra đội quân Huyết Dực, lấy biểu tượng là cờ phụng hoàng lật ngược: “Loài chim thần gào thét trong ngọn lửa do chính mình tạo ra, vuốt xé rách da thịt, mỏ ngoạm nát bầu không…”. Đó là câu chuyện của những chiến binh vừa anh dũng, vừa cô đơn; vừa khát khao yêu thương, vừa đầy hoài nghi về thế giới.

[Huyết độc] 3: Vô Minh

Cá nhà táng chết cạn ở sông Bạch Đằng, nhân dân đổ ra than khóc, an táng tử tế cho cá Ông, rồi lập đền thờ hằng năm tổ chức bái tế. Mười lăm tuổi, cậu không trèo lên ngọn cây cao nhất nữa.

Xem thêm »

XUẤT BẢN

Lê Phụ Trần

Nhà Trần nổi lên với một loạt nhân vật kiệt xuất nội tộc họ Trần như Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải,

Xem thêm »