cropped-1-1.png

LỜI TỰA

Huyết Độc là một câu chuyện huyền sử – linh dị, lấy bối cảnh những tranh đoạt đẫm máu cuối thời nhà Trần. Huyết Độc mô tả đặc sắc những ái, ố, dục, tham, sân, si, nghi, mạn… của con người. Nơi anh hùng và ác quỷ cách nhau chẳng tày gang. Đó là thế giới giao thoa giữa 3 cõi thần – người – quỷ…

Sách An Nam tức sự của Trần Phu, sứ nhà Nguyên đến Đại Việt năm 1293, đã miêu tả về cảnh vật, con người Đại Việt rất li kì:

Thủy nỗ còn gọi là hàm sa xạ công, dùng khí phun độc đi xa 30 bước, bắn trúng bóng người, chỉ thấy đỏ ngứa. Phải liền lấy dao cắt bỏ thịt, nếu không sẽ chết. Đại khái độc trùng độc dược, từ Quảng về nam có nhiều, người Trung Châu đến đấy không bảo hộ tốt tất sẽ bị hại.”

Sơn tham còn gọi là sơn đô, làm tổ sống trên cây lớn, hoặc sống trong hang động, một chân nhún nhảy, biết huyễn hoặc người, là loài sơn quỷ thủy quái vậy.”

“Người ta đều xăm mình, dùng móc câu cong mà xăm, giống như khắc chữ trên lư đỉnh đồng thời xưa. Lại xăm chữ đen trên ngực, viết: nghĩa dĩ quyên khu, hình ô báo quốc (vì nghĩa quên mình, đem thân báo nước), dù đã có con cháu cũng vậy.”

“Dân các động có yêu thuật, tụng chú tu luyện, liền biến hình thành hổ, vồ hươu nai ăn sống, nhưng không thường hay có.”