Phong ma huyết nguyệt [16+]

Tôi muốn kể cho bạn nghe những giấc mộng thời niên thiếu. Tay cầm bảo kiếm, mình xăm bằng móc câu, tôi lang thang giữa đêm trường cô độc. Giết chóc chỉ là một cái cớ, tôi đang mải miết tìm kiếm bản thể của mình, tìm một tình yêu truyền kiếp.

Phong ma huyết nguyệt là cuộc phiêu lưu của nhóm bạn trẻ thời hiện đại xuyên không về quá khứ cách 700 năm. Đến một vùng đất hoang dã dữ dội, bị tàn phá bở chiến tranh và ma thuật.

Họ không đến để cứu rỗi thế giới. Họ cần được cứu rỗi.

Phong ma tuyết nguyệt

[Phong ma] 14: Thời gian là rào cản

Phong ma tuyết nguyệt là cuộc phiêu lưu của nhóm bạn trẻ thời hiện đại xuyên không về quá khứ cách 700 năm. Đến một vùng đất hoang dã dữ dội, bị tàn phá bở chiến tranh và ma thuật.

Xem thêm »
Phong ma tuyết nguyệt

[Phong ma] 13: Thiên điểu

Phong ma tuyết nguyệt là cuộc phiêu lưu của nhóm bạn trẻ thời hiện đại xuyên không về quá khứ cách 700 năm. Đến một vùng đất hoang dã dữ dội, bị tàn phá bở chiến tranh và ma thuật.

Xem thêm »
Phong ma tuyết nguyệt

[Phong ma] 12: Quỷ quái lộng hành

Phong ma tuyết nguyệt là cuộc phiêu lưu của nhóm bạn trẻ thời hiện đại xuyên không về quá khứ cách 700 năm. Đến một vùng đất hoang dã dữ dội, bị tàn phá bở chiến tranh và ma thuật.

Xem thêm »
Phong ma tuyết nguyệt

[Phong ma] 11: Rác rưởi vẫn bay

Phong ma tuyết nguyệt là cuộc phiêu lưu của nhóm bạn trẻ thời hiện đại xuyên không về quá khứ cách 700 năm. Đến một vùng đất hoang dã dữ dội, bị tàn phá bở chiến tranh và ma thuật.

Xem thêm »

[Phong ma] 10: Cổ Lũy đã chết

Phong ma tuyết nguyệt là cuộc phiêu lưu của nhóm bạn trẻ thời hiện đại xuyên không về quá khứ cách 700 năm. Đến một vùng đất hoang dã dữ dội, bị tàn phá bở chiến tranh và ma thuật.

Xem thêm »

[Phong ma] 9: Kẻ cởi trói

Phong ma tuyết nguyệt là cuộc phiêu lưu của nhóm bạn trẻ thời hiện đại xuyên không về quá khứ cách 700 năm. Đến một vùng đất hoang dã dữ dội, bị tàn phá bở chiến tranh và ma thuật.

Xem thêm »

[Phong ma] 8: Kẻ trói dây

“Phong ma tuyết nguyệt” không chỉ có lịch sử và cổ phong, yêu ma quỷ quái và phép thuật, mà truyện còn viết về tuổi trẻ và những khát khao cháy bỏng

Xem thêm »

XUẤT BẢN

Tây Sơn ký

Thế kỷ 18, thiên hạ thiên loạn, Đại Việt biến thành một bãi chiến trường, các lãnh chúa phong kiến không ngừng xâu xé nhau,

Xem thêm »