1

Lời tựa

Lịch sử không chỉ là những trang giấy vàng son, mà còn được viết bằng rất nhiều máu. Máu nhuộm đỏ thành Cổ Loa, máu loang trên sông Hát, máu không ngừng đổ xuống để Bạch Đằng, Như Nguyệt, Chi Lăng, Đống Đa… hát khúc khải hoàn.

Thánh Dực Dũng Nghĩa truyện được lấy cảm hứng từ danh tướng Trần Bình Trọng và đội quân Thánh Dực Dũng Nghĩa lừng danh. Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng:

“Bính Ngọ, Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 15 (1246), chọn người khỏe mạnh sung làm quân Tứ Thiên, Tứ Thánh, Tứ Thần. Đinh tráng lộ Thiên Trường và Long Hưng sung vào các quân Thiên Thuộc, Thiên Cương, Chương Thánh và Củng Thần; lộ Hồng và lộ Khoái sung quân tả hữu Thánh Dực; lộ Trường Yên và lộ Kiến Xương sung vào Thánh Dực, Thần Sách. Còn các lộ khác thì sung vào cấm quân trong Cấm vệ. Hạng thứ ba thì sung vào đoàn đội trạo nhi.”

“Đinh Hợi, Trùng Hưng năm thứ 3 (1287), tháng 12, ngày 16, chiếu sai minh tự Nguyễn Thức đem quân Thánh Dực dũng nghĩa đến chỗ Hưng Đạo Vương để giữ cửa Đại Than. Ngày 26, [quân ta] gặp giặc, đánh bại chúng.”

“Mậu Tý, Trùng Hưng năm thứ 4 (1288), tháng 3, Nguyễn Khoái chỉ huy quân Thánh Dực dũng nghĩa đánh nhau với giặc trên sông Bạch Đằng, bắt sống Bình chương Áo Lỗ Xích. Hai vua đem binh mã đến tiếp ứng, tung quân đánh lớn, quân Nguyên chết đuối nhiều không kể xiết, nước sông do vậy đỏ ngầu cả.”

“Dũng nghĩa” không chỉ là một cái tên, mà còn thể hiện tinh thần kiên trung bất khuất, dám xả thân vì đại nghĩa của người chiến binh Đại Việt. Như câu nói của ngài Trần Bình Trọng trước lúc hy sinh: “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”. Thân xác họ dẫu không còn, chiến bào tan thành cát bụi, nhưng lòng yêu nước và ý chí kiêu hùng của họ sẽ mãi bất tử với núi sông.

Tập truyện Thánh Dực Dũng Nghĩa còn chọn lọc in thêm những truyện ngắn đã quen thuộc với độc giả Sử Văn Các và Hùng Ca Sử Việt. Đó là Thuồng Luồng, câu chuyện về vị hoàng tử triều Lý lưu lạc sang Cao Ly. Dù tuổi cao sức yếu nhưng ngài vẫn kiên cường chiến đấu với quân Mông Thát đến cùng. Sắc đỏ nhuộm chân mây, ngàn năm vẫn mãi quay đầu nhớ cố hương.

Dòng sông lịch sử cứ cuồn cuộn trôi, từ Thăng Long đến Gia Định, từ Thuận Hóa đến Ba Giồng. Hỏa Tước Nguyên Võ là câu chuyện về tướng quân Võ Tánh, một trong Gia Định tam hùng. Ngài đã dốc sức chiến đấu vì khát vọng “kiến hòa” cháy bỏng, nhưng lại không thể tận mắt chứng kiến ngày Nam Bắc đại thống. Ở bên kia chiến tuyến, Bạch Tượng và Nữ Tướng là câu chuyện về nữ tướng Bùi Thị Xuân và một con voi khổng lổ bị nguyền rủa. Họ đã sống qua những năm tháng hào hùng và bi thương nhất của một triều đại. Thành quách thoáng chốc sụp đổ, thương hải tang điền nào ai đoán biết?

Đôi dòng cẩn bạch, vì một tình yêu son sắt với sử Việt.