Truyện ngắn Việt Nam Thuồng Luồng

Thuồng luồng

Năm đó, vua Lý thân chinh đánh Chiêm Thành, lúc trẩy binh ngang cửa Thần Phù thì gặp bão lớn. Sóng dâng cao như núi,

Xem thêm »

Ve sầu thoát xác

Trần Hồ chiến sử truyện “Đa Bang máu chảy thành sông,Hàm Tử thây trôi nghẽn nước.Hãy để kẻ khổng lồ này ngủ yên,Trong căn phòng

Xem thêm »

Hỏa tượng

Tam Hùng Gia Định truyện Những bụi xương rồng trổ hoa trong cái nắng cháy rang, nắng gió càng khắc nghiệt, hoa càng đẹp lạ

Xem thêm »

Tây Sơn ký

Thế kỷ 18, thiên hạ thiên loạn, Đại Việt biến thành một bãi chiến trường, các lãnh chúa phong kiến không ngừng xâu xé nhau,

Xem thêm »

Lê Phụ Trần

Nhà Trần nổi lên với một loạt nhân vật kiệt xuất nội tộc họ Trần như Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải,

Xem thêm »